Wie Zijn Wij?

De naam ‘De Veilige Haven’ komt voort uit de basis die een gezin behoort te bieden.  

Haven

Het woord “haven,” staat allereerst voor een plek van komen en gaan. De kinderen en jongeren komen, maar er is ook een dag waarop ze deze “haven” weer zullen verlaten. Desondanks blijven deze zijn onderdeel van onze “extended family.” Dit houdt in dat ook al hebben ze de “haven” verlaten ze altijd welkom zijn om langs te komen. Ondanks dat ze niet meer bij ons wonen, ik ze niet los laat, want dit gezinshuis blijft hun “veilige haven.” 

Daarnaast staat “haven” ook voor basis. Elk kind heeft een stabiele basis nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Een gezin biedt de kinderen en jongeren een veilige en stabiele basis waar ze zichzelf kunnen zijn en van waaruit ze de wereld kunnen ontdekken. Ook biedt een gezin emotionele veiligheid, een plek waar ze zich kunnen ontspannen en ontwikkelen

Veilige Haven

Een veilige haven is een beschutte haven, een toevluchtsoord en een schuilplaats waar schepen die in nood hebben verkeerd veilig kunnen liggen. De kinderen die in ons gezinshuis terecht komen hebben al het een en ander meegemaakt en kunnen (tijdelijk) niet meer thuis wonen. Gezinshuis “De veilige haven” wil voor deze doelgroep een toevluchtsoord zijn.

Visie en missie

Visie van de veilige haven:

De Veilige Haven heeft als visie om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te helpen door het bieden van een ‘veilige thuisbasis.’

Hierbij willen we het accent leggen op wat de kinderen al goed kunnen en ze hierbij, in een veilige omgeving, zoveel mogelijk de ruimte te bieden om hun competenties en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Gezinshuis ‘De Veilige Haven’ geeft kinderen en jongeren dan ook de mogelijkheid zich te ontplooien in muziek, zang en dans alsmede in sport en creativiteit.

 

Missie van de veilige haven:

“Kinderen en jongeren een veilige en stabiele plek bieden waar ze kunnen opgroeien tot gezonde en stabiele (jong)volwassenen die in staat zijn, om binnen hun mogelijkheden, verantwoorde keuzes te maken.”

Hierbij willen we het accent leggen op wat de kinderen al goed kunnen en ze hierbij, in een veilige omgeving, zoveel mogelijk de ruimte te bieden om hun competenties en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Gezinshuis ‘De Veilige Haven’ geeft kinderen en jongeren dan ook de mogelijkheid zich te ontplooien in muziek, zang en dans alsmede in sport en creativiteit.

 

Doel

Gezinshuis ‘De Veilige Haven’ wil kinderen een veilige en stabiele plek bieden waarin ze kunnen opgroeien tot gezonde en stabiele (jong)volwassene.

Het team

Wendy Oward

Gezinshuisouder, kindercoach, orthopedagoog i.o.

Latifa Daraz

Christine Van Drunen

Sandra Zeeuw

Samenwerkingspartners