Kwaliteit

  

ISO 9001

De Veilige Haven is gelieerd aan stichting Driestroom, een erkende zorgorganisatie met een landelijk bereik.

Hierdoor genieten onze cliënten maximale persoonlijke aandacht in een kleinschalige setting door altijd dezelfde hulpverleners.

De Veilige Haven valt onder het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van Driestroom.

Het gezinshuis wordt door Driestroom middels een interne audit jaarlijks getoetst. Hierdoor is de hulp transparant en uiterst efficiënt.

Het kwaliteitscertificaat van Driestroom geeft aan dat De Veilige Haven voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen zoals;

 

  • Cliënten staan centraal
  • Goed georganiseerd
  • Continue werken aan optimalisering van het zorgaanbod
  • Periodiek presenteren van betrouwbare resultaten
  • Voldoen aan de eisen die vanuit de wet- en regelgeving, de sector, financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

De kwaliteit wordt verder gewaarborgd door:

Hoofdbehandelaar en behandelcoördinator

Anouk Petit is hoofdbehandelaar Driestroomhuizen en eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg binnen ons gezinshuis.

Willy Drenth, van Gewoon in Huis, is als behandelcoördinator verbonden aan het gezinshuis

Vertrouwenspersoon

Aan gezinhuis De Veilige Haven is een AKJ vertrouwenspersoon gekoppeld

SKJ geregistratie

De gezinshuisouder en de behandelcoördinator zijn SKJ geregistreerd