Behandelmethoden

Behandelmethoden

In gezinshuis “De Veilige Haven” wordt op een methodische en competentie gerichte manier vorm gegeven aan de begeleiding en behandeling van onze kinderen/jongeren. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat elk kind/jongere uniek is en een andere aanpak behoeft. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende methodieken en/of methoden.

Het gezinshuis zelf

Het opvoedingsklimaat in het gezinshuis is toegespitst op het welzijn van de kinderen. Voor kinderen/ tieners met hechtingsproblematiek wordt er gekozen voor een affectief neutrale benadering. Voor deze kinderen is het belangrijk dat wij als gezinshuisouders present en betrouwbaar zijn. Er is geen wisseling van groepsleiding in verband met werkroosters. Wij wonen op dezelfde plek als de kinderen die bij ons komen wonen en zijn bijna altijd beschikbaar. 

 

De methodische cyclus

In de begeleiding en behandeling wordt gebruikt gemaakt van de Methodische cyclus. Er wordt in (kleine) stappen gewerkt afgestemd op de mogelijkheden van het kind/jongere. Op deze manier is het overzichtelijk voor zowel het kind/de jongere alsmede voor andere hulpverleners en kan het proces goed worden bijgehouden.

Muziek

Muziek is een krachtig middel dat respectvol en effectief ingezet kan worden bij persoonlijke ontwikkeling en bij begeleiding van groepsprocessen. Omdat muziek het hart raakt, verstand en gevoel verbindt, communicatie tussen mensen bevordert. Maar vooral ook omdat muziek energie en creativiteit losmaakt. Zet muziek in als instrument in om ontwikkelingsprocessen te stimuleren en ondersteunen, in individuele coaching en bij het begeleiden van groepen.

Poppenvilla

Spel is de taal van kinderen om zich op een veilige manier te kunnen uiten, situaties te imiteren, en hun fantasie de vrije loop te laten gaan. In hun spel hebben kinderen de mogelijkheid om ervaringen te verwerken en te oefenen met sociale vaardigheden.

De poppenvilla is voor uit-huis-geplaatste kinderen in een gezinshuis absoluut van toegevoegde waarde. “Het draagt bij aan het verwerken van traumatische ervaringen, doordat samenspel met de poppenvilla de directe confrontatie wat op afstand houdt. Door het toepassen van de nieuw geleerde vaardigheden in het gezinshuis helpt het bij oplossen van bijvoorbeeld conflicten en het bevorderen van contact met leeftijdsgenoten. Daarnaast verrijkt het hun spel door de fantasie en creativiteit te prikkelen. De poppenvilla draagt tevens bij aan een warmere woonatmosfeer en stimuleert een gevoel van eigenwaarde bij de kinderen.”

 

De poppenvilla kan worden ingezet:

 Voor observatie van kinderen

 Om contact te maken met een kind

 Ter ondersteuning diagnostiek en behandeling

 Het naspelen van moeilijke situaties

 Voor het spelenderwijs oefenen met bv de Nederlandse taal

Speltherapie

Het kost veel volwassenen moeite om emoties onder woorden te brengen. Voor kinderen is dit vaak nog moeilijker. Als kinderen zich niet kunnen uiten, kunnen ze gevangen raken in hun eigen emoties. Het lukt hen dan niet de emoties te reguleren. Als dat gebeurt, is er geen ruimte meer in het hoofd en stagneren kinderen in hun ontwikkeling. Spel is voor kinderen een manier om de wereld te ontdekken. Het is een leerzame manier om bezig te zijn en belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.

Daar waar volwassenen met elkaar praten, spelen kinderen met elkaar. Spel is de taal van kinderen. Spel is vrijwillig en heeft geen vooropgezet doel, hierin onderscheidt het zich van een taak. Het is een activiteit van het kind zelf én het kind beleeft er plezier aan. Aangezien spel voor kinderen een belangrijk middel is om zich te ontwikkelen en het bovendien een communicatiemiddel is, is het zeer geschikt om te gebruiken als basis voor een therapie: speltherapie.

Kids’skills

Kids’ Skills is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen worden geconfronteerd.

Kids’ Skills is gebaseerd op het idee dat kinderen eigenlijk geen problemen hebben, alleen vaardigheden die zij nog niet hebben geleerd. Dat betekent dat de meeste problemen waar kinderen mee worden geconfronteerd- angsten, slechte gewoonten of stoornissen kunnen worden gezien als vaardigheden die onvoldoende ontwikkeld zijn.

Door relevante vaardigheden aan te leren, overwint het kind de problemen die daarmee samenhangen.

Beloningsysteem

Weerbaarheidstraining

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. Door deze vorm van therapie krijg je zicht op je denkpatronen: je onderzoekt hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag. Vervolgens leer je hoe je gedachten die ongewenste gevoelens geven om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen..

Ervaringsleren

I-VY insight (2012) omschrijft de methodiek Ervaringsleren als: “Het faciliteren van processen waarbij deelnemers geprikkeld worden om buiten hun comfortzone te komen en op basis van directe ervaringen te reflecteren op eigen gedrag, waardoor er een optimaal leerrendement kan worden behaald en verantwoordelijk gedrag wordt verduurzaamd.”


Ervaringsleer is handelingsgericht en kan bijdragen aan de gewenste gedragsverandering. Deze methodiek wordt ook vaak gebruikt voor de behandeling van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking.
Het Sociaal Competentiemodel

 

Het Sociaal Competentiemodel
Volgens deze methodiek is probleemgedrag het resultaat van een ernstige verstoring in het evenwicht tussen ontwikkelingstaken en vaardigheden. De behandeling is dan ook, afgestemd op het ontwikkelingsniveau, gericht op het vergroten van de mogelijkheden, het aanleren of verstevigen van vaardigheden en het leren veranderen van het eigen gedrag. Ook wordt de jongere/het kind steeds meer bewust van de reactie die hun gedrag oproept. Er wordt gebruik gemaakt van positieve feedback. Competentie vergroting heeft dan ook en motiverende werking.

Geef me de 5