aanbod en werkwijze 

 

 

 

Wat bieden wij?

Gezinshuis “De Veilige Haven” is geschikt voor maximaal 6 kinderen en/of jongeren waarbij het wonen in de huidige (thuis)situatie niet meer mogelijk is door bijvoorbeeld, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblematiek en/of een instabiel gezinssysteem.

Gezinshuis “De Veilige Haven” is voor kinderen en jongeren die het meest gebaat zijn met een stabiel gezinsleven, waarin de gang van zaken voorspelbaar is en warmte, veiligheid, continuïteit en structuur geboden wordt. De kinderen en jongeren ervaren de geborgenheid, huiselijkheid en betrokkenheid van een normaal gezinsleven en het wonen in een gewone buurt.

Doelgroep

Gezinshuis “De Veilige Haven” richt zich op kinderenen jongeren met of zonder LVB (IQ >55) en bijkomende problemen. Deze kunnen variëren van leerproblemen, ADHD/ODD, autisme, PDD-nos, sociaal-emotionele problemen, trauma, hechtingsproblemen en een hechtingsstoornis.

Aanbod

agsdi-hands

Kindercoaching

agsdi-people

Opvoedondersteuning

agsdi-hand-heart

Ambulante begeleiding

agsdi-learn

Trainingen en Cursussen

Weekend-en vakantieopvang

24 uursopvang

Werkwijze

De aanmelding voor een woonplek geschiedt via het Driestroomloket. Overige aanmeldingen gaan rechtstreeks via het gezinshuis. Er wordt gestart met een kennismaking, waarin een duidelijk beeld van het gezinshuis wordt geschetst en de hulpvraag in kaart wordt gebracht. Indien de kennismaking aan beide kanten goed is verlopen volgt er een formeel startgesprek, waarin de problematiek en de hulpvraag van het kind/jongere uitgebreid zal worden besproken.

Na een observatie periode wordt er samen met de behandelcoördinator een behandelplan, met concrete leerdoelen opgesteld. Dit behandelplan richt zich o.a. op het leren van sociale vaardigheden, het verbeteren en/of vinden van vrijetijdsbesteding, versterking van de autonomie, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheden, het versterken van motorische ontwikkeling, de zelfredzaamheid van een jongere en verbetering van het sociale netwerk en seksuele opvoeding.

De voortgang van de leerdoelen wordt regelmatig met de jongere, en voor zover mogelijk met het kind, besproken. Twee keer per jaar wordt het behandelplan met de jongere/kind, ouders/wettelijke vertegenwoordigers en de plaatsende instantie besproken.

Voor meer info over dit aanbod kunt u gaan naar